GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 İZMİR PROFESYONEL AŞÇILAR  DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun  02/01//2020 tarihli ve 2020/ 10 sayılı

kararıyla 19/ 01 / 2020  tarihinde saat: 09.30’da dernek yerleşim yerinde / 848 sokak. no: 105 D: 105 ikinci beyler Yılmazoğulları işhanı konak  İzmir adresinde

olağan / olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk

toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 26/ 01/2020' de aynı yer aynı saatte aynı gündemle yapılacağını tüm üyelerimmize bildiririz

 

TEBLİĞ EDEN

İZMİR PROFESYONEL AŞÇILAR  DERNEĞİ

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı. Şamil Akşit

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama

2- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3- Divan Teşekkülü

4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,

5- Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması,

6- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü

7- Dernek Organlarının seçimi

8- Dilek ve temenniler,

9- Kapanış